Korisnici naših usluga

S obzirom na podužu referentnu listu naše tvrtke, u kratko nabrajamo ostale radove koje smo vršili tijekom poslovanja: rekonstrukcija priobalne zaštite podmorskih kabela & video nadzor, sanacije sidrenih sustava, drvenih molova, sidrenje pontonskih sekcija, podvodna istraživanja i snimanja, izrade katastra sidrenih sustava vezova i gatova marina, izgradnja i dogradnja obala, trajektnih i turističkih pristaništa, postavljanje plutača i razne intervencije kod havarija brodica, potonulih objekata i dr.
Lokacije:
Piškera, Jezera, Dugi otok - Sali, Split - Matejuška, Hvar - Vrboska, Pag, Korčula, NP Kornati, Jelsa - Hvar, Prvić - Srima...

Referentna lista

 

 

 

 • Naši klijenti

  • - Marinetek NCP, Šibenik
  • - Marina Hramina, Murter
  • - NCP Marina Mandalina, Šibenik
  • - Baotic Yachting
  • - Grad Šibenik
  • - Marina Kornati, Biograd
  • - HEP DP Jug-Split
  • - ACI d.d., Opatija
  • - Danuvious marina d.o.o., Tribunj
  • - Marina Monaco
  • - Županijska Luc. uprava Šibenik
  • - Županijska Luc. uprava ST-DA
  • - Adriatiq Inc
  • - Mitylus d.o.o., Šibenik
  • - Marina Dalmacija, Sukošan
  • - Županija Šibensko-kninska
  • - Hrvatska elektroprivreda, Šibenik
  • - HTP - Ilirija d.d., Biograd
  • - Javna ustanova NP Krka
  • - SAS d.d., Zadar